You may register to post all kinds of product, company, application information and images Register Now!
Marble & Natural Stone Map of Turkey
Marble & Natural Stone Map of Turkey
Form
Visitors
38978888
Advertorial
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Our Site has
3193 Companies
3833 Natural Stones
707 Machinery
216 Consumables
registered
TummerWeb Info Center | Companies | Ege Maden İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ege Maden İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ege Maden İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Field of Activity: Resmi Kurum,
Company Contact Information
T : (232) 488 60 00    F : (232) 488 61 00
Web: www.eib.org.tr    Email: eib@egebirlik.org.tr
Adr: Atatürk Cd. No: 382 Alsancak-35220 İzmir

Company Presentation
1929-1930 dünya ekonomik krizi tüm ülkeleri ekonomilerini yeniden düzeltmeleri ve istikrara kavuşturmaları yönünde çıkış yolları aramalarına yol açtı. Türkiye ise, bu akıma özellikle iç ve dış ticaretine ilişkin yasal altyapısını gözden geçirerek, yeniden yapılandırarak ayak uydurdu. Bu yöndeki ilk girişim (bugünkü Türkçeyle) "Ticarette Haksız Yöntemlerin/Hilelerin Önlenmesi ve İhracatın Korunması ve Denetimi" başlıklı 19 Haziran 1930 tarihli Yasa olmuştur. Bu Yasanın çıkarılış amaçları arasında, o günlere has olağanüstü ekonomik koşulların neden olabileceği ticari hilelerin ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi, hammadde-ara mamul ve nihai ürün üretiminin yanısıra ambalajlama, depolama ve ulaşım etkinliklerinin organizasyonuna ilişkin yasal temellerin oluşturulması yer almaktaydı. Söz konusu Yasanın ikinci maddesi Hükümete bu organizasyonun ihracata konu olan mallarla başlatılması görevini vermekteydi. Bu madde, Türkiye gündeminin ilk sırasına "ihracat"ı yerleştiren ilk yasal belge olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, ticaretinin düzgün işleyişine yardımcı olması için gerekli altyapının oluşturulması adına yukarıda sözü edilen Yasayı izleyen yıllar boyunca tarifeleri, ticaret anlaşmalarını, ihracatta uyulması gereken zorunlu standartları, vb. düzenleyen çok sayıda yasa ve yönetmeliği uygulamaya koymuştur. 1930"larda ihracat alanında edinilen tecrübe ve birikim, ihracatçı firmaların bireysel olarak kendi başlarına yapacakları çalışmaların ihracatın arttırılmasında yeterli olmayacağı, aksine ihracatçıların işbirliğinin ve dayanışmasının sağlanmasının bir "zorunluluk" olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymuştur. Sonuç olarak "birlikte hareket etme" ihtiyacı 19 Mart 1940 tarihinde "İhracatçı Birlikleri"nin kuruluşunu sağlamıştır.
Company Video
Firma Tanıtım Vidyosu Eklenmemiştir.
Quarries
Firma Ocakları eklenmemiştir.
Company Products
Firma ürünleri eklenmemiştir.
Application Photos
Firma uygulama resimleri eklenmemiştir.
Other Photos
Firma diğer resimler eklenmemiştir.
References
Firma referansları eklenmemiş.
Advertise
Firma ilanları eklenmemiştir.
`Machinery Promotion Group` has contributed to the construction of TummerWeb Portal
1
Turkish Marble, Natural Stone and Machinery Manufacturers Association | © 2008 | Legal Notices and Terms of Use | Site Map | Content Management CMS
Turan Gunes Bulvari 701. Sok. No: 8 / 3 - Cankaya - Yildiz / ANKARA - TURKEY Phone: +90 (312) 440 83 63 Fax: +90 (312) 440 80 83