You may register to post all kinds of product, company, application information and images Register Now!
Marble & Natural Stone Map of Turkey
Marble & Natural Stone Map of Turkey
Form
Visitors
39430585
Advertorial
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Our Site has
3195 Companies
3833 Natural Stones
707 Machinery
216 Consumables
registered
TummerWeb Info Center | Companies | Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği
Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği
Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği
Field of Activity: Dernek, Dernek,
Company Contact Information
T : 424 236 24 24    F : 424 237 12 73
Web: www.emmad.org.tr    Email: info@emmad.org.tr
Adr: İcadiye Mah. Hürriyet Cad. Mehmet Arslan İş Merkezi. No : 35 Kat 5 Daire 20 Elazığ

Company Presentation
Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği'nin (EMMAD) Kuruluş Amaçları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları doğrultusunda Türkiye?nin ve Türk Toplumunun demokratik ve planlı bir düzen içerisinde kalkınıp, sanayi, ticari, sosyo-ekonomik eğitim öğretim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknoloji, sermaye fikir alış-verişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak

Üyelerin mesleklerinin ilerlemesine yardımcı olmak, üyelerin dileklerini yerine getirmek, üyeler arasındaki meslek birlik ve dayanışmayı sağlamak, Adli ve İdari makamlarda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üyelerin meslekle ilgili ortak dert ve düşüncelerini dile getirip çözümü için çalışmak.

Mahkemelerce talep edildiğinde meslekle ilgili bilirkişi listesi vermek ve bilirkişi belirlemek.

Türkiye Mermer ve Madencilik sektörünün kalkınması ve gelişmesi için Sanayici, meslek ve Bilim adamlarını bir araya getirerek koordinasyonu sağlamak, Teşkilatlanıp gelişmelerini teşvik etmek.

Mesleğin ilerlemesi ve mesleki davranışın sağlıklı bilinçli, disiplinli ve ilmi metotla yürütülmesinin sağlanması için Ülke içerisinde yasaların elverdiği ölçüde kurslar açmak, Mermerciliğin ve Madenciliğin büyüyüp gelişirken Dünyadaki teknolojik ve sektörel bazdaki gelişmeye uyum sağlamak ve aynı seviyeye ulaşmak, iç ve dış piyasada rekabet edebilecek duruma gelebilmek için gereken vasıflı elemanların yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunmak, mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat kurmak, sektörün gelişimi için burslar vermek.

Türk Mermer ve Maden ürünlerini iç ve dış piyasada tanıtmak amacı ile Ulusal ve Uluslar arası fuar ve gezilere katılmak. Ülkemizde yapılan fuar ve etkinliklere dışalımcıları davet etmek, ağırlamak, Ülkemizin Mermer ve Maden Sanayinin gelişimi için gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Mesleki ve Bilimsel Heyetler göndermek.

Halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları meslek kuruluşları, borsa, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işbirliği yapar.

Türk Mermer ve Madencilik sektörünün gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet gücünü arttırması yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Türk Sanayici ve İşadamlarının ihtiyaçları olan bilgileri derleyerek sunar. Tüm Dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin imali ve pazarlanması hususunda girişimcilere Pazar temini, üretim giderleri konusunda yardımcı ve yol gösterici olur.

Derneğimiz bu amaçların gerçekleşmesine katkısı olması için mesleki toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yarışmalar açabilir, amacına ulaşmak için taşınmaz alabilir, satabilir.
Company Video
Firma Tanıtım Vidyosu Eklenmemiştir.
Quarries
Firma Ocakları eklenmemiştir.
Company Products
Firma ürünleri eklenmemiştir.
Application Photos
Firma uygulama resimleri eklenmemiştir.
Other Photos
Firma diğer resimler eklenmemiştir.
References
Firma referansları eklenmemiş.
Advertise
Firma ilanları eklenmemiştir.
`Machinery Promotion Group` has contributed to the construction of TummerWeb Portal
1
Turkish Marble, Natural Stone and Machinery Manufacturers Association | © 2008 | Legal Notices and Terms of Use | Site Map | Content Management CMS
Turan Gunes Bulvari 701. Sok. No: 8 / 3 - Cankaya - Yildiz / ANKARA - TURKEY Phone: +90 (312) 440 83 63 Fax: +90 (312) 440 80 83